Velkolom Čertovy schody, akciová společnost

Sídlo: Tmaň čp. 200, 267 21 Tmaň

IČO 186 00 239

Historie těžby

Od 70. let 19. století bylo v okolí Koněprus v provozu několik lomů, které zásobovaly vápencem cementárny a vápenice v Berouně a Králově Dvoře. V roce 1946 byly lomy i vápenky znárodněny a vznikl národní podnik Králodvorské cementárny. V 50. letech 20. století byl zahájen investiční úkol výstavba Vápenky Čertovy schody a otvírka Velkolomu Čertovy schody. Od roku 1962 jsou vápenka i lom v plném provozu a dochází k ukončení těžby v ostatních lomech.

 

P1130440.JPG


Vápenka i lom jsou součástí národního podniku Králodvorské cementárny a spadají pod její vedení. Těžba z počátku probíhá v lomu otevřeném v místě tzv. Císařského lomu (dnes VČS-západ) a stráni pod ním. V roce 1965 získává Králodvorská cementárna od zdické vápenky lom Homolák a těžba probíhá i tam. Koncem 70. let se kvalita vápence na Homoláku výrazně horší a vzniká projekt otvírky lomu VČS-východ. Pro překlenutí doby otvírky nového lomu byl v roce 1983 otevřen v blízkosti Homoláku lom Plešivec. Otvírka lomu VČS-východ byla zahájena v roce 1987. V roce 1993 byla otvírka dokončena a v souvislosti s tím byla ukončena těžba v lomu Plešivec. Dnes tak probíhá těžba v lomech VČS-západ a VČS-východ, které leží v dobývacích prostorech Koněprusy a Suchomasty I.

Telefon

(+420) 311 657 300

Ředitel společnosti a závodní lomu: Ing. Novák Igor